Urologia oczami praktyka

Nowe metody leczenia zwężeń moczowodów. Czy DJ to wszystko co możemy zaoferować?

Sesja 1
46:24
Weź udział
Streszczenie
Wykład „Nowe metody endoskopowego leczenia zwężeń moczwodów. Czy DJ to wszystko co możemy zaoferować?” poświęcony będzie nowemu instrumentarium wprowadzonemu do operacji endourologicznych, przede wszystkim protez moczowodowych firmy Allium oraz cewników DJ firmy COOK. Wyniki leczenia będą skonfrontowane z dotychczasowymi wynikami leczenia zwężeń moczowodów. Opisane zostaną przypadku chorych leczonych w Klinice Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im.dr.A. Jurasza w Bydgoszczy, zaprezentowane zostaną śródoperacyjne zdjęcia z zabiegów z omówieniem kolejnych przypadków chorych. Wykład oparto na doświadczeniu Zespołu związanym z 35-cioma zabiegami założenia protez moczowodowych i cewników DJ (30 implantowanych protez moczowodowych oraz 5 cewników DJ).