Urologia oczami praktyka

Nieuroselektywne i uroselektywne leki α1- adrenolityczne w codziennej praktyce urologicznej

Sesja 2
40:00
Weź udział
Streszczenie
Celem wykładu pt. „Nieuroselektywne i uroselektywne leki α1-adrenolityczne w codziennej praktyce urologicznej” jest przedstawienie leków α1-adrenolitycznych dostępnych w codziennej praktyce urologicznej. W prezentacji omówiono zagadnienia związane z mechanizm działania i działaniami niepożądanymi leków α1-adrenolitycznych. Omówiono rozmieszczenie i funkcję receptorów α1-adrenergicznych w czynności m.in. dolnych dróg moczowych, jak również przedstawiono profil farmakologicznej selektywności receptorów α1-adrenergicznych i jej znaczenie w wyborze odpowiedniego leku. W kolejnych częściach wykładu omówiono szczegółowo skuteczność leków α1-adrenolitycznych w świetle wyników badań klinicznych z kręgu medycyny opartej na dowodach naukowych. Zwrócono również uwagę na tolerancję leczenia lekami α1-adrenolitycznymi (nieuroselektywnymi i uroselektywnymi). Ponadto omówiono potencjalne efekty uboczne stosowania nieselektywnych  leków α1-adrenolitycznych.