Urologia oczami praktyka

Filip Kowalski dr n. med.

Dr n.med. Filip Kowalski jest lekarzem Kliniki Urologii Uniwersyteckiego Szpitala nr 1 im. dr. A.
Jurasza w Bydgoszczy. Wcześniej swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu oraz w Oddziale Urologii Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy. Tytuł specjalisty urologa oraz członka Europejskiej Rady Urologii (FEBU, Fellow of the European Board of Urology) uzyskał w 2020r. W 2021r.uzuskał tytuł doktora nauk medycznych dzięki rozprawie doktorskiej pt. „Wpływ okołooperacyjnego zastosowania ciprofloksacyny na częstość wznów i progresji raka urotelialnego pęcherza moczowego”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Towarzystwa Endourologicznego. Szczególnym obszarem zainteresowań doktora Filipa Kowalskiego jest kamica układu moczowego, w tym diagnostyka pozwalająca prowadzić skuteczną prewencję kamicy układu moczowego oraz nowoczesne metody leczenia kamicy układu moczowego. Wiedzę praktyczną zdobywał na stażach w Klinikach Urologii we Freiburgu, Wiedniu, Mediolanie, Parmie, Ostrawie oraz uczestnicząc w licznych kursach praktycznych z dziedziny ultrasonografii (USG jamy brzusznej i układu moczowego, USG dna miednicy, USG moszny) oraz leczenia kamicy układu moczowego.